ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020


"ПИРИН ИНВЕСТ ГРУП" ЕООД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0525-C01, по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, процедура № BG16RFOP002-2.040 – Подобряване на производствения капацитет в МСП - Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", е в изпълнение на проектПИРИН ИНВЕСТ ГРУП ЕООД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-10597-C01, по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, процедура № BG16RFOP002-2.073 "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", е в изпълнение на проект:

"Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"

Основната цел на проекта е насочена към осигуряване на оперативен капитал на Пирин Инвест ЕООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен икономически ефект по отношение на Пирин Инвест ЕООД и стабилност на съществуващите работни места в предприятието, най-малко 3 месеца след изпълнението на проекта.

Период на изпълнение: 01.09.2020 г. – 01.12.2020 г.

Обща стойност на проекта: 10 000.00 лева, в това число: 8 500.00 лева европейско и 1 500,00 лева национално съфинансиране.

Услуги

Пирин Инвест Груп ЕООД предлага на своите клиенти производство и доставка на транспортни опаковки до всяка точка в България и чужбина. 


Pirin Invest Group Ltd. offers its clients the manufacture and supply of packaging anywhere in Bulgaria and abroad.


Pirin Invest Group Ltd. προσφέρει στους πελάτες της την κατασκευή και την προμήθεια των συσκευασιών οπουδήποτε στη Βουλγαρία και στο εξωτερικό.

Copyright © 2021 Пирин Инвест Груп ЕООД. Всички права запазени.