Новини

20.05.2020
Тръжна документация за провеждане на процедура за избор с публична покана по проект № BG16RFOP002-2.040-0525-C01 "Подобряване и автоматизация на производствения процес в Пирин Инвест Груп ЕООД"Предмет на процедурата:
Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА в две обособени позиции:
Обособена позиция I "Вакуумна четирицветна ротор щанца с IR сушене"
Обособена позиция II "
Автоматична ротор щанца с флексопечат, слотер и сгъвачно-лепачна секция" Тръжна документация - качено на 20.05.2020 година

Copyright © 2022 Пирин Инвест Груп ЕООД. Всички права запазени.